Gwarancja

Sekcja-1 — Warunki gwarancji

Baterie - do kuchni, łazienki, prysznica, wanny

Nieelektroniczne Baterie:

5-letnia ograniczona (mieszkaniowa) i 2-letnia ograniczona (komercyjna) na konstrukcję i wykończenie.

5-rok Ograniczona (mieszkaniowa) i 2-rok Ograniczona (komercyjna) na wkładzie.

5-letnia ograniczona (mieszkaniowa) i 2-letnia ograniczona (komercyjna) na elementy mechaniczne, takie jak między innymi zespół głowicy rozpylającej (obejmuje silnik, aeratory, konstrukcję, ograniczniki, zawory zapobiegające przepływowi wstecznemu, węże rozpylacza, plecione węże zasilające, które obejmują nylon, silikon i stal nierdzewną itp.), funkcja LED.  

 

Krany elektroniczne:

5-letnia ograniczona (mieszkaniowa) i 2-letnia ograniczona (komercyjna) na konstrukcję, wykończenie, części elektroniczne i kasetę.

5-letnia ograniczona (mieszkaniowa i komercyjna) na elementy mechaniczne, takie jak między innymi plecione węże zasilające, funkcja LED.

 

Akcesoria do kranów:

5-letnia ograniczona (mieszkaniowa i komercyjna) na odpływy, sitka do zlewów, dozowniki mydła, rozety.

 

Akcesoria łazienkowe — wieszaki/kółka na ręczniki, uchwyty, półki łazienkowe, haczyki itp.

5-letnia ograniczona (mieszkaniowa) i 2-letnia ograniczona (komercyjna) na konstrukcję, wykończenie i okucia.

Zlewy kuchenne

5-letnia ograniczona (mieszkaniowa) i 2-letnia ograniczona (komercyjna) na komorze zlewozmywaka.

5-letnia ograniczona (mieszkaniowa) i 2-letnia ograniczona (komercyjna) na okucia i zestaw odpływów.

 

Sekcja-2 — Umowa gwarancyjna i ograniczenia 

LEFTON gwarantuje, że produkty sprzedawane przez LEFTON będą wolne od wad materiałowych, wykonawczych i funkcjonalnych w warunkach normalnego użytkowania w okresie gwarancji określonym w Warunkach gwarancji od pierwotnej daty zakupu. „Normalne użytkowanie” oznacza ścisłe przestrzeganie instrukcji instalacji, obsługi i konserwacji.

Jeśli którykolwiek z Produktów objętych gwarancją zostanie uznany przez LEFTON za wadliwy w normalnym użytkowaniu mieszkaniowym, takie Produkty zostaną, według uznania LEFTON, wymienione, naprawione lub odpowiednio wyregulowane w LEFTON< koszt t2>. Strony wyraźnie zgadzają się, że jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym przysługującym Pierwotnemu Nabywcy wobec firmy LEFTON będzie naprawa, wymiana lub zwrot kosztów wadliwych produktów zgodnie z tym postanowieniami. Niniejsza gwarancja nie obejmuje robocizny ani innych kosztów ani wydatków związanych z demontażem lub instalacją wadliwego, naprawionego lub wymienionego produktu. W żadnym wypadku odpowiedzialność firmy LEFTON nie przekroczy ceny zakupu produktu.

Ta ograniczona gwarancja NIE OBEJMUJE żadnych strat i/lub uszkodzeń spowodowanych:

 • Niewłaściwe lub nietypowe użycie

 • Niewłaściwe postępowanie

 • Wypadek

 • Pomiń

 • Akty związane z wydarzeniami pozostającymi poza kontrolą człowieka, takimi jak gwałtowne powodzie, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe.

 • Nieprawidłowa instalacja

 • Niewłaściwa konserwacja i Używanie ściernych środków czyszczących, takich jak proszki, wybielacze, amoniak, alkohol lub chlor, wełna stalowa lub szczotki druciane, ponieważ mogą one uszkodzić i zniszczyć wykończenie. Znaczące narażenie produktu na działanie chemikaliów, ostrych środków czyszczących i trudnych warunków zewnętrznych spowoduje unieważnienie wszelkich gwarancji na wykończenia i materiały.

 • Modyfikacja (w tym między innymi użycie nieautoryzowanych części lub akcesoriów) lub regulacja lub naprawa. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty zostały dostarczone przez firmę LEFTON. Zastąpienie produktu i/lub komponentów innego producenta spowoduje całkowitą utratę gwarancji.

 • Normalne ślady codziennego użytkowania. Na przykład utrata połysku, zadrapania, plamy i wytrawianie alkaliczne wykończeń w miarę upływu czasu, spowodowane użytkowaniem, praktykami czyszczenia, wodą lub warunkami atmosferycznymi, nie są wadami produkcyjnymi, ale wskazują na normalne zużycie.

Ta gwarancja obejmuje pierwotnego nabywcę i nie podlega przeniesieniu na spadkobierców, kolejnych właścicieli ani w inny sposób. Żadne potwierdzenie firmy LEFTON, słowem lub działaniem, inne niż określone w niniejszym dokumencie, nie stanowi gwarancji.

Jeśli uważasz, że przysługuje Ci roszczenie gwarancyjne, skontaktuj się z Leftonhome. com, wysyłając wiadomość e-mail na adres customer@leftonhome. com i prześlij formularz zwrotu lub wymiany tutaj z niezbędnymi informacjami. Pamiętaj, aby podać wszystkie istotne informacje dotyczące Twojej reklamacji, w tym kopię oryginalnego potwierdzenia zamówienia, potwierdzić numer pozycji i ilość wadliwych pozycji, pełny opis problemu, dostarczyć zdjęcia lub dowody wideo wyraźnie pokazujące problem.

POWYŻSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NARUSZENIA. KUPUJĄCY W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE UPRAWNIONY DO DOMU I POZOSTAWIONY. COMALL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW, KOSZTÓW PROMOCJI I/LUB PRODUKCJI, KOSZTÓW OGÓLNYCH, USZKODZENIA REPUTACJI I/LUB UTRATY KLIENTÓW.

 

Ta gwarancja dotyczy wad produkcyjnych, materiałowych lub wykonawczych zlewozmywaków lub baterii Lefton dostarczonych do instalacji w budynkach mieszkalnych. Nie rozciąga się na:

 • Uszkodzenia wynikające z braku konserwacji produktu zgodnie z Instrukcjami pielęgnacji i konserwacji dostarczonymi z produktem
 • Normalne ślady użytkowania, zadrapania lub przypadkowe uszkodzenia
 • Usterki wynikające z niewłaściwego użytkowania i/lub instalacji
 • Wady akcesoriów, sit i kratek do płukania