garanție

Secțiunea-1 - Termeni de garanție

Robinete - pentru bucătărie, baie, duș, cadă

Robinete neelectronice:

Limitată de doi ani (rezidențială) și limitată de un an (comercial) privind structura și finisajul.

Limit de doi ani (rezidențial) și Limitat de un an (comercial) pe cartuş.

Limitată de un an (rezidențială și comercială) pentru componentele mecanice, cum ar fi, dar fără a se limita la, ansamblul capului de pulverizare (include motor, aeratoare, structură, restrictoare, dispozitive de prevenire a curgerii inverse, furtunuri pentru pulverizator, furtunuri împletite pentru conducte de alimentare care cuprinde nailon, silicon și oțel inoxidabil, etc), funcție LED.  

 

Robinete electronice:

Limitată de doi ani (rezidențială) și Limitată de un an (comercial) privind structura, finisajul, componentele electronice și cartuşul.

Limitată de un an (rezidențială și comercială) pentru componentele mecanice, cum ar fi, dar fără a se limita la, furtunuri împletite pentru linia de alimentare, funcție LED.

 

Accesorii pentru robinete:

Limitată de un an (rezidențială și comercială) pentru scurgeri, sitări de chiuvetă, dozatoare de săpun, plăci de scuturi.

 

Accesorii pentru baie - Bare/Inele pentru prosoape, suporturi, rafturi pentru baie, cârlige sau altele asemenea

Limit de doi ani (rezidențial) și Limitat de un an (comercial) privind structură, finisaj și feronerie.

Chiuvete de bucătărie

Limit de doi ani (rezidențial) și Limitat de un an (comercial) pe vasul chiuvetei.

Limitată de un an (rezidențială și comercială) pentru hardware și ansamblul de scurgere.

 

Secțiunea-2 - Acord de garanție și restricții 

Leftonhome. com garantează produsele vândute de Leftonhome. com nu va avea defecte de material, de manoperă și de funcționare în condiții de utilizare normală în perioada de garanție menționată în Termenii de garanție de la data inițială a achiziției. „Utilizare normală” înseamnă în strictă conformitate cu manualul de instalare, operare și întreținere.

Dacă oricare dintre produsele garantate este găsit de Leftonhome. com să fie defecte în utilizarea rezidențială normală, astfel de Produse vor, la Leftonhome. opțiunea com, să fie înlocuit, reparat sau efectuat ajustările corespunzătoare la Leftonhome. costul com. Părțile sunt de acord în mod expres că singurul și exclusiv remediu al Cumpărătorului original împotriva Leftonhome. com se va ocupa de repararea, înlocuirea sau rambursarea produselor defecte, conform prezentului document. Această garanție nu acoperă forța de muncă sau alte costuri sau cheltuieli pentru îndepărtarea sau instalarea oricărui produs defecte, reparat sau înlocuit. În nici un caz răspunderea Leftonhome. com depășește prețul de achiziție al produsului.

Această garanție limitată NU acoperă nicio pierdere și/sau daune datorate:

 • Utilizare greșită sau neobișnuită

 • Manevrare greșită

 • Accident

 • Neglijarea

 • Acte legate de evenimente în afara controlului uman, cum ar fi inundații, cutremure sau alte dezastre naturale.

 • Instalare necorespunzătoare

 • Întreținerea necorespunzătoare și utilizarea detergenților abrazivi, cum ar fi pulbere, înălbitor, amoniac, alcool sau clor, sau vată de oțel sau perii de sârmă, deoarece acestea vor deteriora și uza finisajul. Expunerea semnificativă a produsului la substanțe chimice, produse de curățare dure și mediul exterior dur va anula orice garanție pentru finisaje și materiale.

 • Modificare (inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea de piese sau atașamente neautorizate), sau ajustare sau reparare. Această garanție se aplică numai atunci când toate componentele au fost furnizate de Leftonhome. com Înlocuirea produsului și/sau a componentelor altui producător va anula complet garanția.

 • Uzură normală din cauza utilizării zilnice. De exemplu, reducerea luciului, zgârierea, pătarea și gravarea alcalină a finisajelor în timp, datorită utilizării, practicilor de curățare sau condițiilor apei sau atmosferice, nu sunt defecte de fabricație, ci indică uzura normală.

Această garanție se extinde asupra cumpărătorului inițial și nu este transferabilă fie moștenitorilor, proprietarilor următori sau altfel. Nicio afirmație a Leftonhome. com, prin cuvinte sau acțiuni, altele decât cele menționate aici, vor constitui o garanție.

Dacă credeți că aveți o cerere de garanție, contactați Leftonhome. com prin trimiterea unui e-mail la customer@leftonhome. com și trimiteți formularul de retur sau de schimb aici cu informațiile necesare. Asigurați-vă că furnizați toate informațiile pertinente cu privire la revendicarea dvs., inclusiv o copie a confirmării originale a comenzii, confirmați numărul articolului și cantitatea articolului (articolelor) defecte, o descriere completă a problemei, furnizați imagini sau dovezi video care arată clar problemă.

GARANȚIA DE MAI SUS ÎNLOCUIȚIE TUTUROR CELELALĂ GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV CELE DE VANTABILITATE, ADECVENȚĂ ÎN ORICE SCOP ANUMIT SAU ÎNCĂLCARE. CUMPĂRĂTORUL NU VA ARE ÎN NICIO CAZ DREPT LA ȘI LEFTONHOMES. COM NU VA RĂSPUNDE pentru DAUNEI INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE DE ORICE NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, LA PIERDERE DE PROFIT, CHELTUIELI PROMOȚIONALE ȘI/SAU DE PRODUCȚIE, GENERALE, PREJUDICAREA REPUTATIEI ȘI/SAU PIERDEREA CLIENȚILOR.

 

Această garanție se referă la defecte de fabricație, materiale sau manoperă dintr-o chiuvetă sau robinet Lefton furnizate pentru instalare într-o locuință. Nu se extinde la:

 • Daune rezultate din neîntreținerea produsului în conformitate cu Instrucțiunile de îngrijire și întreținere furnizate împreună cu produsul
 • Uzură normală, zgârieturi sau deteriorare accidentală
 • Defecte rezultate din utilizarea și/sau instalarea necorespunzătoare
 • Defecte ale accesoriilor, filtrelor și grilelor de clătire