Záruka

Oddiel 1 – Záručné podmienky

Kohútiky – do kuchyne, kúpeľne, sprchy, vane

Neelektronické Faucety:

Dvojročná obmedzená (rezidenčné) a jednoročná obmedzená (komerčná) na konštrukciu a povrchovú úpravu.

Obmedzenie na dva roky (pre domácnosti) a obmedzenie na jeden rok (komerčné) na kazetu.

Obmedzenie na jeden rok (obytné a komerčné) na mechanické komponenty, ako napríklad zostavu postrekovacej hlavy (vrátane motora, prevzdušňovačov, konštrukcie, obmedzovačov, zamedzovačov spätného toku, postrekovacích hadíc, opletených prívodných hadíc, ktoré zahŕňajú nylon, kremík a nehrdzavejúca oceľ atď.), funkcia LED.  

 

Elektronické faucety:

Obmedzenie na dva roky (pre domácnosti) a obmedzenie na jeden rok (komerčné) na konštrukciu, povrchovú úpravu, elektronické časti a kazetu.

Jednoročné obmedzenie (obytné a komerčné) na mechanické komponenty, ako sú okrem iného opletené prívodné hadice, funkcia LED.

 

Príslušenstvo k kohútiku:

Obmedzenie na jeden rok (obytné a komerčné) na odtoky, sitá drezu, dávkovače mydla, štítky.

 

Kúpeľňové doplnky – tyče/krúžky na uteráky, držiaky, kúpeľňové poličky, háčiky a podobne

Obmedzenie na dva roky (rezidencia) a obmedzenie na jeden rok (komerčné) na konštrukciu, povrchovú úpravu a hardvér.

Kuchynské drezy

Obmedzenie na dva roky (obytné) a obmedzenie na jeden rok (komerčné) na umývadlo.

Jednoročná obmedzená (obytné a komerčné) na montáž hardvéru a odtokov.

 

Oddiel 2 – Záručná zmluva a obmedzenia 

Leftonhome. com ručí za produkty predávané spoločnosťou Leftonhome. com bude bez chýb materiálu, spracovania a funkcie pri bežnom používaní počas záručnej doby uvedenej v záručných podmienkach od pôvodného dátumu nákupu. „Normálne použitie“ znamená v prísnom súlade s návodom na inštaláciu, prevádzku a údržbu.

Ak Leftonhome nájde niektorý z produktov, na ktoré sa vzťahuje záruka. com budú chybné pri bežnom používaní v domácnostiach, takéto Produkty budú v Leftonhome. com, vymeniť, opraviť alebo vykonať príslušné úpravy v Leftonhome. com náklady. Zmluvné strany týmto výslovne súhlasia, že jediným a výhradným opravným prostriedkom pôvodného kupujúceho voči spoločnosti Leftonhome. com sa týka opravy, výmeny alebo vrátenia chybných produktov, ako je uvedené v tomto dokumente. Táto záruka nepokrýva prácu ani iné náklady alebo výdavky na odstránenie alebo inštaláciu akéhokoľvek chybného, ​​opraveného alebo vymeneného produktu. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť Leftonhome. com prevyšujú kúpnu cenu produktu.

Táto obmedzená záruka NEVZŤAHUJE žiadnu stratu a/alebo poškodenie v dôsledku:

 • Zneužitie alebo neobvyklé použitie

 • Zlé zaobchádzanie

 • Nehoda

 • Zanedbanie

 • Akty súvisiace s udalosťami mimo ľudskej kontroly, ako sú bleskové povodne, zemetrasenia alebo iné prírodné katastrofy.

 • Nesprávna inštalácia

 • Nesprávna údržba a používanie abrazívnych čistiacich prostriedkov, ako sú prášky, bielidlá, čpavok, alkohol alebo chlór, alebo oceľová vlna alebo drôtené kefy, pretože poškodia a opotrebujú povrch. Značné vystavenie produktu chemikáliám, drsným čistiacim prostriedkom a drsnému vonkajšiemu prostrediu ruší všetky záruky na povrchovú úpravu a materiál.

 • Úpravy (vrátane, ale nie výlučne, použitia neautorizovaných dielov alebo doplnkov), úprava alebo oprava. Táto záruka platí iba v prípade, že všetky komponenty poskytla spoločnosť Leftonhome. com Výmena produktu a/alebo komponentov iného výrobcu spôsobí úplnú neplatnosť záruky.

 • Bežné opotrebovanie pri každodennom používaní. Napríklad zníženie lesku, poškriabanie, farbenie a alkalické leptanie povrchových úprav v priebehu času v dôsledku používania, čistiacich postupov alebo vody alebo atmosférických podmienok nie sú výrobnými chybami, ale svedčia o bežnom opotrebovaní.

Táto záruka sa vzťahuje na pôvodného kupujúceho a nie je prenosná na dedičov, následných vlastníkov ani inak. Žiadne potvrdenie Leftonhome. com, slovami alebo konaním iným, ako je uvedené v tomto dokumente, predstavuje záruku.

Ak si myslíte, že máte nárok na záruku, kontaktujte Leftonhome. com odoslaním e-mailu na adresu customer@leftonhome. com a odošlite formulár na vrátenie alebo výmenu tu s potrebnými informáciami. Uistite sa, že ste poskytli všetky relevantné informácie týkajúce sa vášho nároku, vrátane kópie pôvodného potvrdenia objednávky, potvrďte číslo položky a množstvo chybných položiek, úplný popis problému, poskytnite obrázky alebo video dôkazy, ktoré jasne ukazujú problém.

PREDŠLÁ ZÁRUKA NAHRADÍ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO PORUŠENIE PRÁV. KUPUJÚCI NEMÁ V ŽIADNOM PRÍPADE NÁROK NA A ODPUSTENIE DOMU. SPOLOČNOSŤ COM NEZODPOVEDÁ ZA NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKEJKOĽVEK POVAHY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZA STRATU ZISKU, PROPAGAČNÉ A/ALEBO VÝROBNÉ NÁKLADY, NÁKLADY, NÁHRADU, ÚRAZU/ŠKODU REPREZENTÁCIE

 

Táto záruka sa vzťahuje na chyby vo výrobe, materiáloch alebo spracovaní drezu alebo batérie Lefton dodaných na inštaláciu do obytných priestorov. Nevzťahuje sa na:

 • Poškodenie spôsobené nedostatočnou údržbou produktu v súlade s pokynmi pre starostlivosť a údržbu  dodanými s produktom
 • Bežné opotrebovanie, škrabance alebo náhodné poškodenie
 • Chyby spôsobené nesprávnym používaním a/alebo inštaláciou
 • Chyby príslušenstva, sitiek a oplachovacích mriežok