Záruka

Oddíl-1 – Záruční podmínky

Baterie – do kuchyně, koupelny, sprchy, vany

Neelektronické Faucety:

5letá omezená (rezidenční) a 2letá omezená (komerční) na konstrukci a povrchovou úpravu.

5-leté Limited (rezidenční) a 2-year Limited (komerční) na kazetě.

5letá omezená (rezidenční) a 2letá omezená (komerční) na mechanické součásti, jako jsou, ale nikoli výhradně, sestava stříkací hlavy (včetně motoru, provzdušňovačů, konstrukce, omezovačů, zamezovačů zpětného toku, hadic stříkacích pistolí, opletené přívodní hadice, které zahrnují nylon, silikon a nerezovou ocel atd.), funkce LED.  

 

Elektronické faucety:

5letá omezená (rezidenční) a 2letá omezená (komerční) na konstrukci, povrchovou úpravu, elektronické součásti a kazetu.

Omezení na 5 let (obytné a komerční) na mechanické součásti, jako jsou mimo jiné opletené hadice přívodního vedení, funkce LED.

 

Příslušenství k faucetu:

Omezení na 5 let (obytné a komerční) pro odtoky, dřezová sítka, dávkovače mýdla, štítky.

 

Koupelnové doplňky – věšáky/kroužky, držáky, koupelnové poličky, háčky a podobně

5letá omezená (rezidenční) a 2letá omezená (komerční) na konstrukci, povrchovou úpravu a hardware.

Kuchyňské dřezy

5letá omezená (rezidenční) a 2letá omezená (komerční) na dřez.

5letá omezená (rezidenční) a 2letá omezená (komerční) na montáž hardwaru a odtoků.

 

Část-2 – Záruční smlouva a omezení 

LEFTON zaručuje, že produkty prodávané společností LEFTON nebudou mít vady materiálu, zpracování a funkce při normálním používání během záruční doby uvedené v záručních podmínkách od původního data nákupu. "Normální použití" znamená v přísném souladu s návodem k instalaci, provozu a údržbě.

Pokud společnost LEFTON zjistí, že některý z produktů, na které se vztahuje záruka, je při běžném domácím použití vadný, budou tyto produkty podle uvážení společnosti LEFTON vyměněny, opraveny nebo provedeny příslušné úpravy v LEFTON< náklady t2>. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že jediným a výhradním opravným prostředkem původního kupujícího vůči společnosti LEFTON bude oprava, výměna nebo vrácení peněz za vadné produkty, jak je zde uvedeno. Tato záruka se nevztahuje na práci nebo jiné náklady nebo výdaje na odstranění nebo instalaci jakéhokoli vadného, ​​opraveného nebo vyměněného produktu. Odpovědnost LEFTON v žádném případě nepřesáhne kupní cenu produktu.

Tato omezená záruka NEPOKRÝVÁ žádné ztráty a/nebo poškození způsobené:

 • Zneužití nebo neobvyklé použití

 • Špatné zacházení

 • Nehoda

 • Zanedbávání

 • Akty související s událostmi mimo lidskou kontrolu, jako jsou bleskové povodně, zemětřesení nebo jiné přírodní katastrofy.

 • Nesprávná instalace

 • Nesprávná údržba a používání abrazivních čisticích prostředků, jako jsou prášky, bělidla, čpavek, alkohol nebo chlór, ocelová vlna nebo drátěné kartáče, protože tyto poškodí a opotřebují povrch. Významné vystavení produktu chemikáliím, drsným čisticím prostředkům a drsnému venkovnímu prostředí ruší veškeré záruky na povrchovou úpravu a materiál.

 • Úpravy (včetně, ale bez omezení na použití neautorizovaných dílů nebo příslušenství), nebo seřízení nebo opravy. Tato záruka platí pouze v případě, že všechny součásti byly poskytnuty společností LEFTON. Nahrazením produktu a/nebo komponent jiného výrobce bude záruka zcela neplatná.

 • Běžné opotřebení každodenním používáním. Například snížení lesku, poškrábání, skvrny a alkalické leptání povrchových úprav v průběhu času v důsledku používání, čisticích postupů nebo vody nebo atmosférických podmínek nejsou výrobní vady, ale svědčí o běžném opotřebení.

Tato záruka se vztahuje na původního kupujícího a není přenosná na dědice, následné vlastníky ani jinak. Žádné potvrzení společnosti LEFTON slovy nebo jednáním jiným, než jak je uvedeno v tomto dokumentu, nepředstavuje záruku.

Pokud se domníváte, že máte nárok na záruku, kontaktujte společnost Leftonhome. com zasláním e-mailu na customer@leftonhome. com a odešlete formulář pro vrácení nebo výměnu zde s potřebnými informacemi. Ujistěte se, že jste poskytli všechny příslušné informace týkající se vašeho nároku, včetně kopie původního potvrzení objednávky, potvrďte číslo položky a množství vadných položek, úplný popis problému, poskytněte obrázky nebo video důkazy jasně ukazující problém.

VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO PORUŠENÍ PRÁV. KUPUJÍCÍ NEMÁ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NÁROK NA A LEFTONHOME. SPOLEČNOST COM NENESE ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZA ZTRÁTU ZISKU, PROPAGAČNÍ A/NEBO VÝROBNÍ NÁKLADY, REŽIM, NÁHRADU, ÚRAZU/ŠKODU REPUTACE.

 

Tato záruka se vztahuje na vady výroby, materiálů nebo zpracování dřezu nebo baterie Lefton dodávané k instalaci do obytných prostor. Nevztahuje se na:

 • Poškození způsobené nedodržením údržby produktu v souladu s pokyny pro péči a údržbu dodanými s produktem
 • Běžné opotřebení, škrábance nebo náhodné poškození
 • Poruchy způsobené nesprávným použitím a/nebo instalací
 • Vady v příslušenství, sítkách a oplachových mřížkách